Hướng dẫn đổi mật khẩu bong88 trên điện thoại

Bước 1. Truy cập m.bong8899.com hoặc m.viva88.com, click "Đăng nhập", nhập tên truy cập và mật khẩu. Click vào nút "Đăng nhập" ở phía dưới tên truy cập và mật khẩu để vào bong8899.com

đổi mật khẩu bong88
Giao diện đăng nhập trên điện thoại

Bước 2. Màn hình đăng nhập thành công hiển thị "Thiết lập Mât Khẩu Thao tác ngay bây giờ?" Click "Để Sau".

cách đổi mật khẩu bong88
Thông báo yêu cầu tạo mật khẩu hình vẽ

Bước 3. Click "Thêm", Click "Cài đặt"

hướng dẫn đổi mật khẩu bong88
Menu cài đặt

Bước 4. Click vào dòng Mật khẩu (******), màn hình đổi mật khẩu bong88 hiện ra. Nhập "mật khẩu mới" và "xác nhận mật khẩu mới". Click "OK" để hoàn tất việc đổi mật khẩu bong88.

đổi mật khẩu trên bong88
Ô nhập mật khẩu trên điện thoại

Bước 5. đổi mât khẩu bong88 thành công, Click "OK".

đổi mật khẩu bong88 thành công
Kết quả đổi mật khẩu

Hướng dẫn đổi mật khẩu bong88 trên máy tính

Bước 1. Truy cập bong8899.com hoặc viva88.com, đăng nhập vào bong88.

hướng dẫn đổi mật khẩu bong88
Giao diện đăng nhập trên máy tính

Bước 2. Click vào menu "Cài đặt"

Di chuyên đến mục cài đặt

Bước 3: Nhập mật khẩu cũ 1 lần, nhập mật khẩu mới 2 lần. Mật khẩu bong88 có độ dài từ 6 đến 10 ký tự gồm chữ số, chữ viết thường, chữ viết hoa. Click nút "Gửi"

đổi mật khẩu bong88
Ô nhập mật khẩu trên PC

Bước 4. Thông báo đổi mật khẩu bong88 thành công. 

cách đổi mật khẩu trên trang bong88
Thông báo kết quả